38-610 POLAŃCZYK, ul. Zdrojowa 32,
tel./fax 013/ 470 30 43, fax 013/ 470 30 40
logo
PROJEKTY UE

 
DSC_5118 DSC_5131 DSC_5145 DSC_5437 DSC_5422 DSC_5128
info@sanatorium-plon.com
Copyright © 2013 by S.U. Plon ·  All Rights reserved
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SZCZEGÓŁY
W ZAKŁADCE ZAM
ÓWIENIA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o. o. realizuje projekt pn.
„Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Plon Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez
modernizację infrastruktury” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności poprzez inwestycję w infrastrukturę uzdrowiskową oraz
sprzęt niezbędny do świadczenia nowej usługi.
Wartość projektu: 545 664,96  zł
Dofinansowanie projektu z UE: 384 756,27 zł

___________________________________________


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. realizuje projekt pn.
„Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Plon w Polańczyku poprzez
modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno - rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału
endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności SU PLON, poprzez inwestycję w infrastrukturę
uzdrowiskową i niezbędne do świadczenia usług uzdrowiskowych wyposażenie. W wyniku projektu powstanie
nowa dotychczas nieświadczona usługa lecznictwa uzdrowiskowego - Carbobed - sucha kąpiel CO2. Poprawi
się wizerunek sanatorium w oczach potencjalnych kuracjuszy, wzrośnie poziom świadczonych zabiegów
leczniczych, poprawie ulegną warunki pracy.
Wartość projektu ogółem wynosi 1 114 448,45 zł.