38-610 POLAŃCZYK, ul. Zdrojowa 32,
tel./fax 013/ 470 30 43, fax 013/ 470 30 40
logo
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020 z dnia 17.03.2020 r.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego na bazę zabiegową, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
info@sanatorium-plon.com
Dokumenty do pobrania poniżej
1
0_zapytanie_ofertowe
2
1_formularz_oferty
3
2_formularz_asortymentowo_cenowy
4
3 _oswiadczenie_o_braku_powiązan
5
4 _wykaz_doswiadczenia
6
5 _tabela_parametrow_tech
7
6_wzor_umowy
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SZCZEGÓŁY
W ZAKŁADCE ZAM
ÓWIENIA
Pytania i odpowiedzi do zap ofert. 01 2020   PDF>>
UWAGA! Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Tabela parametrów technicznych, została zmodyfikowana poprzez uzupełnienie o kolumnę dotyczącą "Ilości" poszczególnych pozycji tabeli.
Pytania i odpowiedzi do zap ofert. cd.   PDF>>
Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2020 z dnia 17.03.2020 r. wpłynęła 1 oferta:

Biuro Handlowe „KINESIS” Andrzej Boruta

ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój

Cena netto: 627 580,00 zł

Wartość VAT: 62 341,40 zł

Cena brutto: 689 921,40 zł


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. w Polańczyku zawiadamia o unieważnieniu postępowania z uwagi na wartość oferty, która przekracza wielkość środków jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DN. 07.04.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych w ramach projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”
Dokumenty do pobrania poniżej
1. Zapytanie ofertowe +formularz oferty-elektryka
2.projekt wykonawczy
3. wzór umowy-elektryka
  PLIK
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych-elektryka
  PLIK
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020 z dnia 08.04.2020 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego na bazę zabiegową, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach
zapytanie ofertowe 08.04.2020
1 formularz oferty
  PLIK
2 formularz asortymentowo cenowy
  PLIK
3 oświadczenie o braku powiązań
  PLIK
4  wykaz doświadczenia
5 Tabela parametrów technicznych
6. wzór umowy
Dokumenty do pobrania poniżej
Pytania i odpowiedzi do zap ofert. 08.04.2020 PDF>>


Informacja z otwarcia ofert:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty:

1. Ronomed Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław

Cena netto: 536 983,00 zł

Wartość VAT: 52 965,29 zł

Cena brutto: 589 948,29 zł

2. PHU Technomex Sp. z o.o.

Ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

Cena netto: 401 755,30 zł

Wartość VAT: 40 020,18 zł

Cena brutto: 441 775,48 zł

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. w Polańczyku zawiadamia o unieważnieniu postępowania z uwagi na wartość ofert, które przekraczają wielkość środków jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF>>
ZAPYTANIE OFERTOWE Z 07.05.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wymienników ciepłej wody użytkowej  i pomp
obiegowych w ramach projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-
rekreacyjnej” w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.1 Rozwój
potencjału endogenicznego regionu, objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Dokumenty do pobrania poniżej
ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR UMOWY
OŚWIADCZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020 z dnia 09.06.2020 r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego na bazę zabiegową, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
zapytanie ofertowe 09 06 2020
1 formularz oferty
2 formularz asortymentowo cenowy
3 oświadczenie o braku powiązań
4 wykaz doświadczenia
5 Tabela parametrów technicznych
6 wzór umowy
Pytania i odpowiedzi z dnia 16.06.2020 r. >>TUTAJ>>
Informacja o wyborze wykonawcy >>TUTAJ>>
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 19.06.2020 r. PLIK PDF TUTAJ>>
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
PLIK PDF TUTAJ>>
Iformacja o wyborze wykonawcy plik PDF TUTAJ>>
WYJAŚNIENIA >>TUTAJ>>
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy i montażu urządzeń pralniczych, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
6_UMOWA.PDF
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.09.2020 R.
Pytania i odpowiedzi 01.10.2020 r. PLIK PDF TUTAJ>>
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 8.10.2020 r. PLIK PDF_TUTAJ>>
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY PLIK PDF TUTAJ>>
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.12.2020 r.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego wykonania instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP i sterowania instalacją oddymiania klatek schodowych oraz dostawy i montażu drzwi przeciwpożarowych, w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego NZOZ Sanatorium uzdrowiskowego PLON w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej”, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
  zapytanie ofertowe 15 12 2020
1 formularz ofertowy 15 12 2020
2 formularz asort-cenowy 15 12 2020
3 oświadczenie o braku powiązań 15 12 2020
4 wykaz doświadczenie 15 12 2020
5.1.Opis techniczny - instalacja ppoż i oddymiania
5.2.Przedmiar robót - instalacja ppoż i oddymiania
5.3.STWiOR - instalacja ppoż i oddymiania
5.4.Dokumentacja graficzna
6 wzór umowy 15 12 2020
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 23.12.2020 PLIK PDF TUTAJ>>
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PLIK PDF TUTAJ>>
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY PLIK PDF TUTAJ>>
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.06.2021 r.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na gabinet kriosauny w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego Plon, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego PLON Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
0  zapytanie ofertowe 23 06 2021
1  formularz ofertowy 23 06 2021
2 oświadczenie o braku powiązań 23 06 2021
3 wykaz doświadczenie 23 06 2021
4.1 Opis techniczny - gabinet kriosauny
4.2 Przedmiar gabinet kriosauny
5 Projekt umowy gabinet kriosauny
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 13.07.2017 R. PLIK PDF TUTAJ>>
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.07.2021 r.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu oraz wyposażenia dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Plon w związku z realizacją projektu  pn. „Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego PLON Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
0 Zapytanie ofertowe 20 07 21
1 Formularz ofertowy 20 07 21
2 Formularz asort-cenowy 20 07 21
3 Oświadczenie o braku powiązań 20 07 21
4 Wykaz doświadczenia 20 07 21
5 Tabela parametrow techn 20 07 21
6 Projekt umowy 20 07 21
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NA ADAPTACJĘ GABINETU KRIOSAUNY  PDF>>
Informacja z otwarcia ofert 29.07.2021 r. >>PDF TUTAJ
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania >>PDF TUTAJ
ZAPYTANIE OFERTOWE z dn 06.09.2021 r.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu oraz wyposażenia dla NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Plon w związku z realizacją projektu  pn. „Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego PLON Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
0 Zapytanie ofertowe 06 09 21
1 Formularz ofertowy 06 09 21
2 Formularz asort-cenowy 06 09 21
3 Oświadczenie o braku powiązań 06 09 21
4 Wykaz doświadczenia 06 09 21
5 Tabela parametrow techn 06 09 21
6 Projekt umowy 06 09 21
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07.09.2021 r.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe PLON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zdrojowej 32, 38-610 Polańczyk, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych -  termomodernizacja ściany południowej i zachodniej oraz balkonów w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego Plon w związku z realizacją projektu  pn. „Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego PLON Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.
0 Zapytanie ofertowe termo 07 09 21
1 formularz ofertowy termo 07 09 2021
2 oświadczenie o braku powiązań 07 09 21
3 wykaz doświadczenie termo 07 09 21
4.1 Opis techniczny Plon termomodernizacja
4.2 Plon przedmiar termomodernizacja
4.3 SU Plon audyt
5 Szczegółowy opis przedm zamówienia termo
6 projekt umowy termo 07 09 21
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO DNIA 13.09.2021 R. ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego
Odpowiedzi na pytania
Zmiana treści zapytania ofertowego
2 Zmiana -Formularz asortymentowo - cenowy
5 Zmiana - Tabela parametrów technicznych
Odpowiedzi na pytania 16 09 21 pdf>>
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20.09.2021 r. dotyczy postepowania ofertowego z dnia 06.09.2021 r. PDF>>
Informacja z otwarcia ofert 22 09 2021 pdf>>tutaj
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDF>>
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY PDF>>TUTAJ